Foto: pixabay.com

En dag om psykosocialt stöd

Psykosocialt stöd handlar om att ge stöd på vägen till en fungerande vardag och att möta människors normala reaktioner på onormala situationer. Välkommen till en kursdag på Flämslätt!

Under hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige och gemensamt har vi fått stor erfarenhet av att möta människor i denna onormala situation. Läget är idag förändrat och vi står inför frågor om hur vi på bästa sätt kan stödja målgruppen och hur arbetet med integration kan få större utrymme. Vilken är vår roll idag? Introduktionsmaterialet har dels utvecklats från vår gemensamma erfarenhet av att möta människor på flykt och dels från WHO:s material i Psykologisk Första Hjälpen.

Föreläsare är Kikki Mårtensson, Sensus Göteborg.

Dagen arrangeras i samarbete med Sensus. 

För vem?

Den här dagen är för dig som arbetar med migration- och integrationsfrågor och bland människor på flykt. Du är anställd eller ideell i någon av Skara stifts pastorat eller församlingar och vill lära dig mer om hur du kan stötta människor i deras vardag.

Tid och plats

27 januari, 10.00-16.00 (drop-in från 9.30), Flämslätt.

Kostnad

Priset för dagen är 545 kronor i konferensavgift och 400 kronor i kursavgift.

Anmälan

Du anmäler dig här senast 9 januari