Drivkrafter för förändring – inspirationskonferens om lokalförsörjningsplanering

Förra höstens uppskattade inspirationskonferens om hur vi skapar goda förutsättningar för lokalförsörjningsplanering kommer tillbaka i ny tappning. Den 7 februari 2023 är du välkommen till en digital förmiddag fylld av inspiration och delade erfarenheter.

Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Planeringsarbetet pågår fortfarande för fullt över hela landet. Några är mitt i arbetet medan andra har gått vidare till nästa steg med utredningar och beslut om åtgärder. Behovet av att dela erfarenheter ur olika perspektiv är större än någonsin.

På konferensen medverkar medarbetare och förtroendevalda från Ovansjö-Järbo pastorat, Sävsjö pastorat, Töreboda pastorat och Åre pastorat. De kommer att dela sina erfarenheter av hur man skapar motivation och engagemang för lokalförsörjningsplaneringen och hur man går vidare när lokalförsörjningsplanen är klar.

Efter det bidrar medarbetare från Lunds, Stockholms och Västerås stift med en sammanfattande reflektion, och delar med sig av erfarenheter av att stödja församlingar och pastorat i arbetet med lokalförsörjningsplanen.

Program

09.00 Konferensen öppnas
”Driv oss ut att bygga broar…” teologiska reflektioner kring broar och byggnader Karin Sarja, avdelningschef, kyrkokansliet
Lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan, aktuellt läge Christine Löfvenberg, enhetschef, kyrkokansliet
09.30 Erfarenheter och lärdomar från Sävsjö pastorat
Arne Gustafsson förtroendevald och Emma Hägerström kyrkokamrer
09.55 Paus
10.05 Erfarenheter och lärdomar från Ovansjö-Järbo pastorat
Gustav Allard kommunikatör och Magnus Linnarsson fastighetsansvarig
10.30 Erfarenheter och lärdomar från Töreboda pastorat
Jane Bäckman, förtroendevald och Magnus Carlsson, kyrkoherde
10.55 Paus
11.05 Erfarenheter och lärdomar från Åre pastorat
Anders Eriksson förtroendevald och Anders Westerlund kyrkokamrer
11.30 Sammanfattande reflektioner och erfarenheter
Intervju med Karin Degréus stiftsadjunkt Västerås stift, Heikki Ranta stiftsantikvarie Lunds stift och Michael Yhr, fastighetsstrateg Stockholms stift
11.45 Frågor och information
11.55 Konferensen avslutas

Moderator: Stefan Lindqvist, verksamhetsutvecklare, kyrkokansliet
Arrangör: Kyrkokansliet i samverkan med Taktiska gruppen för fastighets- och kulturarvsstöd

För vem?

Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattare och ledare inom församlingar och pastorat. Men även andra är välkomna att delta.

Tid och plats

Konferensen är digital och äger rum på Teams under förmiddagen den 7 februari 2023, klockan 9.00 - 12.00.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 31 januari 2023. Anmäl dig här

Ladda ner informationsblad om kursen (pdf-fil)