Skara stift

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Domkapitlet

Domkapitlet är det stiftsorgan som har den längsta historien, och har funnits sedan stiftet bildades i början av 1000-talet.


Bild: Carla Karlsson

I dag är dess funktion i huvudsak att pröva överklaganden och att utöva tillsyn över präster och diakoner.
  I domkapitlet sitter biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner samt fyra ledamöter som utses av stiftsfullmäktige varav en ledamot skall inneha domarkompetens.

Domkapitlet sammansättning mandatperioden 2014-2017

Ledamöter
Biskop Åke Bonnier, självskriven ordförande
Domprost Carl Sjögren, vice ordförande
Ledamot präst/diakon: Eva Elfwering, Skövde
Ledamöter valda av stiftsfullmäktige:
1. Lennart Allbro, Alingsås
2. Marianne Aldén, Mariestad
3. Svante Jildenhed, Skövde
Ledamot med domarkompetens: Anna-Karin Lundberg, Axvall

Ersättare
Ersättare för ledamot präst/diakon: Monica Göransson, Lidköping
Ersättare för biskop och domprost: Jan-Åke Carlsson, Borås.
Ersättare valda av stiftsfullmäktige:
1. Inger Gustafsson, Vedum
2. Birgitta Molander, Ulricehamn
3. Ingemar Lans, Mariestad
Ersättare med domarkompetens: Ragnhild Lövrup, Alingsås