Nätverk för ideellt engagemang

Skara stift samarbetar med flera organisationer i frågor som har med ideellt medarbetarskap att göra. Vill du engagera dig i Svenska kyrkan men funderar över vad som finns i ditt närområde kan du ta kontakt med nedanstående grupper, majoriteten finns representerade i stiftets församlingar.

Internationella rådet i Skara stift 
Kontaktperson: Sara Strömberg, ordförande i rådet
sara.stromberg@svenskakyrkan.se
Läs mer om internationellt arbetet i Skara stift här.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift
Kontaktperson: Elisabet Håstrand Lönnermark
070-54 84 109, elg.lonnermark@gmail.com
Läs mer om Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift här.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet i Skara stift
Kontaktperson: Göran Sagen, ordförande i rådet,
073-99 46 176, sagengoran@gmail.com
Läs mer om Svenska kyrkan i utlandet här.

Föreningen Senapskornet
Kontaktperson: Lena Maria Olsson Floberg, ordförande
070-6505621, lena.floberg@svenskakyrkan.se

Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund
Kontaktperson: Carl-Gustaf Ekstöm, ordförande
Läs mer om Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund här

Skara stifts kyrkosångsförbund
Kontaktpersoner: Gunilla Jacobsson, webbansvarig
Anders Ehrngren, sekreterare
Läs mer om Skara stifts kyrkosångsförbund här

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Skara stift
Kontaktperson: Anders Åström, ordförande
Läs mer om Svenska kyrkans lekmannaförbund här

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Kontaktperson: Ida Berggren, ordförande
Läs mer om Svenska Kyrkans Unga i Skara stift här.