Skara stift

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Därför är det fest i Mariestad

Vad har Mariestad med reformationen att göra? Jo, en hel del faktiskt! Johnny Hagberg, ordförande i Skara Stiftshistoriska Sällskap reder ut begreppen nedan.


Festdagen den 25 mars är en fest för framtiden, arrangerad av Mariestads församling, Skara stift och Karlstads stift. En dag då vi uppmärksammar historien, men framförallt blickar framåt.

Att Mariestad har en domkyrka har sin speciella historia. 1580-1646 var Mariestad ett eget stift - en så kallad superintendentur - innan det på 1600-talet uppgick i det då nybildade Karlstads stift. Sedan 1658 hör Vadsbo och Valle härader åter till Skara stift.

Domkyrkan i Mariestad speglar en brytningstid i svensk kyrkohistoria. Att den finns beror på superintendenturen som var knuten till hertig Karls maktområde.

Karl var en man med kalvinistiska åsikter. Mot honom stod hans broder Johan som var mer reformkatolsk. Ytterst handlade det om att undvika att införa liturgin i den så kallade Röda boken som var en återgång till ett mer katolska bruk. Karl ville införa det motsatta.

Så delades Skarastiftet 1581 – säkerligen som en kraftfull markering mot Skarabiskopen Sven Jacobi, som stod mer på Johan III sida och som 1577 fått med sig prästerna på att anta denna liturgi.

Det nya stiftet kom i huvudsak att omfatta Vadsbo och Valle härader samt Värmland. Den första superintendenten (stiftschef utan kyrklig vigning som utsågs av kungen) blev Jesper Marci. Han hade tidigare varit kyrkoherde i Vadstena men avsattes av Johan III. Nu kom han att bli den som skulle administrera Karls tankar. Från början bodde han i Ullervad 1580 men flyttade 1584 till Mariestad.

Grunden till domkyrkan lades av hans efterträdare Mathias Marci Molitaeus.  Domkyrkan invigdes 1625.

1647 flyttade stiftsledningen till Karlstad och Karlstads stift var ett faktum. 1772 fick superintendenten också titeln biskop.