Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Budgeten klubbad i stiftsfullmäktige

Nästa år höjer Skara stift kyrkoavgiften med ett halvt öre. Trots detta räknar man med ett underskott på nära fem miljoner kronor i stiftets budget. Det har varit ett ovanligt intensivt budgetarbete under hösten. Till sist kunde stiftsfullmäktige fatta beslut om ekonomin vid sitt sammanträde på fredagen. Det skedde dock inte utan debatt.

Bakgrunden till det ekonomiska läget är att stiftsorganisationerna under senare år fått ta på sig allt fler uppgifter. Det gäller sådant som IT-frågor, telefoni och hantering av ekonomi och löner, där stiftskansliet säljer tjänster till pastorat och församlingar.
   Som en del i detta arbete utökas nästa år personalen i Skara och det öppnas också ett kontor i Borås. Under en övergångsperiod behöver satsningen till allra största delen bekostas via stiftsbudgeten. Det gör att de totala utgifterna ökar.
   För att klara detta höjs alltså stiftets del av kyrkoavgiften till 5,5 öre per intjänad hundralapp. För en medelinkomsttagare innebär det en höjning med 17 kronor per år.
   Höjningen var dock omdiskuterad. Flera yrkade bifall till stiftsstyrelsens förslag om ett halvt öres avgiftshöjning, men Aina Andersson (s) var av annan åsikt och ville höja kyrkoavgiften med ett helt öre.
   - Att höja kyrkoavgiften med ett öre innebär 34 kronor mer per år för någon som tjänar 28000 kronor i månaden. Det är inga stora pengar. Det får man väl knappt en korv med bröd för! Och med en sådan höjning har vi en budget i balans om ett år, menade hon.
   Efter votering beslutade dock fullmäktige att anta den föreslagna budgeten.
   Tomas Forsner (posk) lade ett ändringsyrkande om att avvakta med den sänkning av bidraget till Hjo folkhögskola om 220 000 kronor som föreslagits, men yrkandet gick inte igenom.
   Bo Lundbladh (c) fick däremot gehör för sitt tilläggsyrkande vilket innebar att mötet beslutade att ge stiftsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att få en budget i balans.
   Även med den höjda avgiften går stiftets verksamhet med ett rejält underskott nästa år. I budgeten som totalt omfattar 114 miljoner kronor räknar man med ett minus på 4,7 miljoner.
   Då sker ändå besparingar inom många verksamheter. Ännu mer av den varan väntar de kommande åren.
   Men det sker också vissa satsningar under 2017. Vissa är tillfälliga, andra mer långsiktiga. Bland de tillfälliga är genomförande av kyrkoval och firande av reformationsåret. Det senare hålls till minne av att det gått 500 år sedan Luther spikade upp sina teser på slottskyrkan i Wittenberg.
   Till de mer långsiktiga satsningarna hör att tjänsten som stiftsteolog utökas. Dessutom utökas stiftets tjänster när det gäller fastighetsfrågor. Det är en följd av beslut som tas i kyrkomötet. 
   Under nästa år finns också ett par tidsbegränsade tjänster för asyl- och integrationsfrågor. Dessa finansieras helt med bidrag från Svenska kyrkans nationella nivå.

Läs om fler beslut som stiftsfullmäktige fattade vid sammanträdet