Skara stift

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopen besöker Falköping

Denna vecka är biskop Åke Bonnier på besök i Falköpings pastorat. Tanken med besöket är att biskopen ska få en djupare inblick i pastoratets arbete, men också att man tillsammans ska samtala om hur arbetet kan utvecklas.


Under veckan genomför Åke Bonnier det som kallas biskopsvisitation. Det blir ett antal intensiva dagar där en rad olika aktiviteter står på programmet.
   
– Biskopen vill möta de som är engagerade i kyrkans arbete, men också träffa företrädare för pastoratets samarbetspartners till exempel kommunen och andra samfund, berättar Elinor Johansson som är biskopens adjunkt.
   En viktig punkt är att samtala kring den verksamhet som pastoratet vill satsa lite extra på. Detta skiljer sig från plats till plats.
   
– Förutsättningarna ser väldigt olika ut. En del av stiftets pastorat verkar i stora städer, andra på landsbygden. Därför är det viktigt att pastoratet själv pekar ut vad man vill satsa på, säger Elinor Johansson.

Lyfter fram miljöfrågor
Under biskopens besök i Falköping kommer bland annat miljöarbetet att lyftas fram. I början av 2017 blir pastoratet nämligen miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomering fas 3, den sista fasen.
   Vid den avslutande visitationshögmässan kommer biskopen att överlämna miljödiplomeringsdiplomet till kyrkoherde Jonas Hagström. Andra områden som ska diskuteras under besöket är arbetet med att utveckla pastoratets doparbete och den nya satsningen på Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka.

Fullmatat program
Biskopens besök sträcker sig över perioden måndag - söndag. Det görs ett uppehåll på torsdag, fredag och lördag, men övriga dagar är fyllda av aktiviteter.
Under måndag, tisdag och onsdag ska biskopen hinna med att träffa både förtroendevalda, ideella medarbetare och anställda i pastoratet. Dessutom blir det besök i olika verksamheter både i och utanför kyrkan.
   Biskopen kommer bland annat att besöka Diakonins hus-Fredriksbergs kyrka, Åsle tå, Slötagården och Skörstorps kyrka och församlingsgård under sitt besök. På onsdag kväll blir det en offentlig samling i S:t Olofs kyrka dit representanter för kommun, näringsliv och föreningsliv bjuds in. Ämnet som ska diskuteras är ”Vi bygger det goda Falköping – tillsammans!”.
   Besöket avslutas sedan på söndagen med en stor festmässa för hela pastoratet. Den följs av lunch dit allmänheten är inbjuden, och efter denna sammanfattar biskopen sina intryck från besöket i ett tal.
   Läs mer om visiationen på Falköpings pastorats webbplats.