Att välja är livet

”A man´s got to do what a man´s got to do”. Jag tror uttrycket kommer från en film typ ”hård-och-rättvis-man-som-går-sin-egen-väg-mot-alla-odds”.

 macho, men samtidigt inställd i en slags riddartradition i kampen mot ondskan. Man måste bekämpa de onda, även om konsekvenserna är oöverskådliga och oundvikliga.
   Jag tänker på det när jag läser SOU 2015:56, som handlar om mått på livskvalitet. Hur mäter man livskvalitet?
   Vad man kommer fram till är att handlingsfrihet blir det mått på livskvalitet som stat, kommun och landsting skall använda för att bedöma vilken livskvalitet vi har i landet. Då kan man också se om den blivit bättre eller sämre.

Fler aspekter
Det ligger i tidsandan att ju mer vi kan välja på, desto bättre är det. Men är det verkligen sant? Det är klart att det känns bra för föräldrar att kunna välja sitt barns skola. Frågan är om det verkligen det bästa för alla i samhället, eller kanske bara för några. Och så kan vi räkna upp val efter val.
   Kanske skulle man laborera med fler variabler när det gäller livskvalitet. Kanske kunde ansvar vara ett sådant.
   Hur ser människors möjlighet ut att få ta ansvar i sin omvärld? Vilka förutsättningar ges och vilka möjligheter. I Skara eller Bergsjön eller Rinkeby.

Kan bli vem som helst
Det föds ett litet barn i Betlehem. Barnet kan bli vem som helst. Terrorsoldat för IS. Fredsmänniska för FN. Snickare för sin lilla omvärld. Befriare av mänskligheten.
   Valmöjligheterna är stora. Men… en människa måste göra vad en människa måste göra. Bevara mänskligheten i sig själv och dem hen möter.
   Handlingsfrihet? Ja visst, men visst är livskvaliteten inte bara beroende på att vi väljer utan mera hur. Vad vill du välja?
   God Jul!

Rolf Wollert, präst i Sollebrunn med omnejd
Publicerad 18 december 2015