Skara stift

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Allkristet möte i Skara 6 maj 2017

Den 6 maj nästa år bjuder biskop Åke Bonnier in till Allkristet möte i Skara domkyrka.


Den 6 maj bjuder biskop Åke Bonnier in till Allkristet möte. Temat för mötet är ”Vad du vill är helighet men du är barmhärtighet” och vänder sig till representanter för stiftets pastorat och församlingar samt andra kristna samfund och grupper inom Skara stifts område.

Förra gången ett allkristet möte arrangerades i Skara stift var under jubileumsåret 2014, då stiftet firade 1000 år. 

-  Då var vi ungefär 300 personer som träffades och samtalade utifrån temat ”Låt tusen tungor tala – om bönens spiritualitet”, berättar Åke Bonnier som nu alltså än en gång tagit initiativ till ett stort ekumeniskt möte i Skara. 

Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.

Med anledning av Reformationsåret och med avstamp i det möte mellan katoliker och lutheraner som hölls i Lund och Malmö den 31 oktober 2016 vill biskopen fortsätta det goda samtalet för att skapa hopp in i framtiden. 

- Vid det mötet talades det om att utgå ifrån det som förenar oss, att låta gemenskapen forma oss och att söka synlig enhet tillsammans och detta vill jag att vi pratar vidare om, fortsätter Åke Bonnier.

Inbjudna är kyrkoherdarna och kyrkorådens ordförande i Skara stift samt ledare för andra kristna samfund och grupper inom stiftets område. De uppmanas också ta med sig ett par, tre personer från sina respektive sammanhang – men antalet deltagare per enhet är alltså begränsat.

- Det beror dels på att vi kommer att mötas i Skara domkyrka och alltså har ett begränsat utrymme, och dels på att vi givetvis vill nå en så bred ekumenisk och geografisk representation som möjligt. Dock är alla som vill välkomna till själva avslutningsgudstjänsten.