62 miljoner till stiftets kyrkor

Nästan 62 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år. Drygt 47 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och nästan 15 miljoner kronor i kyrkounderhållsbidrag kommer fördelas i stiftet.

De pengar som nu fördelas gäller projekt som ska genomföras 2021. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Den kyrka som får mest Mariestads domkyrka och den enhet som beviljats för flest antal åtgärder är Herrljunga pastorat.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Alla församlingar och pastorat har inte råd med vård och underhåll och därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

Här är listan över kyrkoantikvarisk ersättning        

Här är listan över kyrkounderhållsbidrag