Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

57 miljoner till stiftets kyrkor

Drygt 57 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.

De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2020. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Den kyrka som får mest är S:t Nicolai i Lidköping. Men även Mariestads domkyrka, Trollhättans kyrka och Borgunda kyrka får miljonbelopp.

Styrs av lagar
Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.
    Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.
    – Det finns många angelägna projekt och vi hade egentligen behövt ungefär 20 miljoner till för att klara dessa, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.
    Därför blev det ovanligt hårda prioriteringar bland ansökningarna. En del arbeten har också delats upp i etapper, där nästa etapp får vänta ett år.
    – Det innebär att vi redan intecknat en del av bidragen för 2021. Men då kommer det att tillämpas nya principer, och vi hoppas att det finns mer pengar att dela ut, säger Inga-Kajsa Christensson.

Stoppa framtida problem
Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift följt sin linje att satsa på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.
    Liksom under en rad tidigare år finns det också kyrktorn som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.
     Däremot ges inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunnat ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Men numera säger reglerna att sådana åtgärder ska bekostas med hjälp av begravningsavgiften.

Mest till Lidköping
Mest pengar nästa år går till S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Där ska det göras omfattande fasadarbeten och renovering av taket. Till detta får församlingen ett bidrag på 10,3 miljoner kronor.
     Mariestads domkyrka hör till de återkommande bidragstagarna. Kyrkan är stor och när olika åtgärder ska genomföras handlar det därför om stora belopp. Sedan flera år sker en succesiv renovering av kyrkans fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.
    Torn och tak som behöver lagas är den gemensamma nämnaren för flera pastorat som får miljonbelopp. Dit hör Borgunda kyrka 4,5 miljoner kronor, Vara kyrka 2,1, Grolanda kyrka, 1,5, Norra Unnaryds kyrka 1,5 och Norra Fågelås 1,3. Andra kyrkor som får sjusiffriga belopp är Trollhättan 2,4, Hol 1,6 och Velinga 1,3.

Här är listan över kyrkoantikvarisk ersättning        

Här är listan över kyrkounderhållsbidrag