Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

40 miljoner till stiftets kyrkor

Drygt 40 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.

De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2019. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Till de kyrkor som får mest hör Mariestads domkyrka, men också kyrkorna i Södra Kedum, Gökhem och Seglora får miljonbelopp.

Styrs av lagar
Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.
    Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.
    – Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.
    Någon tydlig förklaring till detta finns inte. Behoven har knappast minskat. Däremot arbetar Svenska kyrkan med en stor inventering av samtliga fastigheter. Denna ska leda fram till skötselplaner för det samlade fastighetsbeståndet. Detta kan göra att pastoraten avvaktar med stora renoveringar tills man ser det samlade behovet.

Stoppa framtida problem
Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.
    På flera håll finns också kyrktorn och tak som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.
   Däremot ges numera inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunna ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften.

Mest till Södra Kedum
Mest pengar nästa år går till Södra Kedums kyrka på Varaslätten. Den får drygt 4,1 miljoner kronor till renovering av tornet och torntaket. Även Acklinga kyrka utanför Tidaholm behöver renovera tornet och får 2,9 miljoner.
    Några stora renoveringar av fönster får också sjusiffriga bidrag. Mariestads domkyrka får ta emot nära 2 miljoner kronor till detta ändamål. Här rör det sig om ett mångårigt arbete som går i på sin tredje etapp. Gullereds kyrka utanför Ulricehamn får 1,2 miljoner för att renovera blyinfattade fönster.
    Andra kyrkor som får miljonbidrag är Seglora 2,4 mkr, Skallmeja 2,2 mkr, Gökhem 1,8 mkr, Våmb 1,4 mkr och S:t Olofs kyrka, Falköping 1,2 mkr.

Här finns listan med kyrkoantikvarisk ersättning
Här finns listan med kyrkounderhållsbidrag.    

 

Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.
    Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2019 är summan knappt 26 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka tio miljoner mindre än i fjol.
     Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.
Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår 2019 till nära 15 miljoner kronor.