Som en rörelse

- på spaning efter diakoni i vår tid

Utställning i Skara domkyrka 16-31 mars 2019
Bilder och bok av Kent Visti, Karin Ahlqvist och Charlotte Säll
Vernissage söndag 17 mars ca kl. 12.15 efter högmässan i samband med kyrkkaffe.

Inspirationsföreläsning i Skara domkyrka 21 mars kl. 10.00-12.00
En introduktion och genomgång av boken ”Som en rörelse” med diskussion om diakoni idag och vad diakoni framöver kan innebära.
Karin Ahlqvist (tidigare migrationsteamet Skara stift, nu stiftsdiskon i Växjö) och Charlotte Säll, diakoner och författare, föreläser utifrån sin bok.
Drop-in fika från kl. 10.00. Anmälan till asa.wikman@svenskakyrkan.se

Välkommen!
Skara pastorat och Skara stift