Foto: Magnus Aronson/IKON

Skara pastorats information med anledning av coronaviruset

Lättnader i restriktionerna från 15 juli innebär att vid allmänna sammankomster är det möjligt för 300 personer att samlas inomhus med anvisade platser, under förutsättning att regeln om en meters avstånd mellan sällskap kan upprätthållas. Ett sällskap kan uppgå till max åtta personer.

Sommarens lättnader i restriktionerna gläder oss alla. Samtidigt är det fortsatt viktigt att solidariskt och med allvar följa restriktionerna och de allmänna råden. Också när allt fler nu vaccinerats, skall vi vara rädda om varandra. Det är ett gemensamt ansvar.

Utgångspunkten för allt som sker i församlingarna är att följa råd och beslut från Folkhälsomyndigheten, regeringen, regionen och kommunen. Informationen är färskvara och du uppmanas att alltid söka det mest aktuella i media och på hemsidor.

Kyrkan finns överallt, alltid, för alla. Kyrkan lever också i pandemin som berör alla, också i det som rör någon personligt. Kyrkan finns i det lokala sammanhanget. Därför firar Skara pastorat gudstjänst, ber och värnar den diakonala omsorgen. Gudstjänst och bön är grunden och kärnan i församlingens liv, varje kristens liv.

 

Följande gäller alltså i Skara pastorat:

- Följande antal personer med anvisad plats gäller i pastoratets kyrkor vid gudstjänster: Antalet personer som kan fira gudstjänst är utöver de som tjänstgör. OBSERVERA att ett sällskap kan utgöras av färre än åtta personer, då minskar också maxantalet i kyrkan.
Skara domkyrka 200, Varnhems klosterkyrka 150, Norra Vings kyrka 70,
Skärvs kyrka 70, Skånings-Åsaka kyrka 70, Eggby kyrka 80, Norra Lundby kyrka 70, Öglunda kyrka 70, Stenums kyrka 80, Händene kyrka 60, Skallmeja kyrka 120,
Västra Gerums kyrka 50, Vinköls kyrka 100,  Marums kyrka 50, Bjärklunda kyrka 80 och S:ta Annagården 60.

- För begravningsgudstjänster gäller samma antal personer som ovan om gudstjänsten skall vara i någon av kyrkorna. I Marie begravningskapell är gränsen 50 personer, förutom de som tjänstgör.

- Guidningar i Skara domkyrka och Varnhems klosterkyrka erbjuds återigen, se information under respektive kyrka här på hemsidan.

- Pastoratets lokaler kan nu hyras ut för exempelvis minnesstunder och dopkalas. 

Vad som sägs här förutsätter att situationen för smittspridning, restriktioner och regler inte förändras. Aviserade lättnader i restriktioner längre fram kan påverka vad som beslutats om antal personer i olika sammanhang i Skara pastorat.
På samma sätt måste vi också minska antalet personer om smittläget kräver det.

Nu ser vi med sommarglatt leende fram emot ljusare tider!