blomma
Foto: Magnus Aronson/IKON

Restriktioner tas bort

Domprost Robert Lorentzon gläds åt att vi nu lämnar restriktionerna bakom oss.

Den 9 februari 2022 är ett datum som kommer att skrivas in i historieböckerna!
Dagen då de flesta restriktioner slopas och Covid-19 inte längre är att betrakta som en samhällsfarlig sjukdom. Alltjämt räknas det dock som en anmälningspliktig sjukdom och en pandemi på grund av den stora smittspridningen. 

Detta innebär att restriktionerna vad gäller antal och distans i verksamheten nu är borta. Vi kan återigen hyra ut församlingshemmen, samlas till verksamheter, gudstjänster, kyrkkaffe och annat vi saknat, utan begränsningar i deltagare. 

Det som ändock gäller fortsatt är att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Vi tar lärdom av pandemin och ser till att det fortsatt finns möjlighet till god handhygien genom tillgång till handsprit på toaletter, vid entréer och kök. Prästen fortsätter under våren att distribuera både bröd och vin till dess att smittspridningen lagt sig. Icke vaccinerade skall alltjämt undvika folksamlingar och ta ansvar för sin situation.

Tänk också på att många vi möter vill vara fortsatt försiktiga, alla vill inte handhälsa eller stå tätt. Låt oss försöka vara lyhörda i denna situation och alltjämt visa varandra hänsyn och förståelse.

Vi gläds åt att vi nu lämnar restriktionerna bakom oss. Detta är värt att firas!
Önskar er alla en fortsatt välsignad framtid och låt oss be för att den framgent får vara fri från nya restriktioner!                                                                              

Domprost Robert Lorentzon