Foto: kloxklox/pixabay

Restriktioner från 12 januari

Så påverkar det gudstjänster och verksamhet i Skara pastorat. Domprost Robert Lorentzon berättar vad som kommer att gälla den närmaste tiden.

Vi går nu in i den tredje våren med pandemi. I mars för två år sedan började våra restriktioner och nu är ytterligare en smittovåg ett faktum. 
Som församlingar i Svenska kyrkan är vårt uppdrag att samlas till gudstjänst, undervisa och utöva diakoni och mission. Vi fullföljer det uppdraget inom ramen för de begränsningar som gäller och vars syfte är att skydda människors liv och hälsa.

Från 12 januari gäller nya begränsningar. I Skara pastorat och Skara domkyrka blir det på följande vis:
Generellt i pastoratets kyrkor och kapell begränsas antalet upp till max 50 personer på anvisade platser med en meter mellan personer och sällskap om max 8 personer. Det innebär att en person som kommer ensam sitter med en meters lucka till de som sitter närmast men att de som kommer i sällskap kan sitta tillsammans, dock max 8 personer. Därtill kommer medverkande, präst, diakon, musiker, vaktmästare och kör. Inget covidbevis behöver uppvisas vid dessa gudstjänster.

Vid gudstjänster och konserter där det förväntas bli fler än 50 deltagare kommer utöver anvisade platser även covidbevis krävas för att kunna delta. I kalendariet på pastoratets webbplats finns aktuell information om vid vilka tillfällen covidbevis gäller. Detta gäller inte för personer yngre än 18 år. Kom gärna i god tid till varje gudstjänst och konsert för att underlätta kontroll av covidbevis. 

Söndagarnas högmässa i Skara domkyrka kommer att webbsändas tills vidare, 
klicka här för länkar

Vid uthyrning av pastoratets lokaler för t.ex. dopkalas och minnesstunder gäller max 20 personer. 

Pastoratets gruppverksamhet för barn och vuxna flyttar fram vårterminens start till v. 5.  

För alla gäller alltid: stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Folkhälsomyndigheten utvärderar restriktionerna var 14:e dag. Förändringar kan därmed komma att ske i likhet med tidigare terminer. I händelse av sjukdom kan gudstjänster behöva sammanlysas, mässa kan behöva ändras till gudstjänst och tjänstgörande präst kan behöva ändras. Pastoratet följer nogsamt utvecklingen och hoppas på en positiv utveckling. 

Skara domkyrka är öppen dagligen kl. 9.00-16.00. Välkommen in!

Med önskan om ett välsignat nytt år
Robert Lorentzon, domprost