Foto: Gustaf Hellsing IKON

Pilgrimsvandring

"Vandra med Frälsarkransen"

Lördag 3 september vandrar vi Flämsjön runt genom skog och hagar, ca 9 km.
Dagen inleds med morgonbön. Ta gärna med din Frälsarkrans om 
du har. Ta också med det du vill äta under dagen. Vi gör två stopp för fika och mässa.

Start: Öglunda kyrka kl. 9.00 
Återkomst Öglunda kyrka: ca kl. 14.00
Ingen kostnad. 
Ledare:
Emanuel Carlsson, präst

Anmälan senast onsdag 31 augusti till: 
Emanuel Carlsson, tel. 0733-17 06 15 
emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se