Meny

Musik och körer

Musiken har en central plats i kyrkans verksamhet, som bön och tillbedjan vid gudstjänster, i den gemensamma sångens gemenskap, och i mer konsertanta sammanhang.

En av många ideella ”arbetsuppgifter” i församlingslivet är att vara med och sjunga i kör. Att regelbundet träffas för att öva och att med jämna mellanrum få medverka i gudstjänsten är både roligt, socialt och utvecklande. Det är därför kanske inte så konstigt att körsång är en av Sveriges största folkrörelser och att det visat sig vara nyttigt för både själ och hälsa att sjunga tillsammans.

I församlingarna finns flera körer för olika åldrar och med olika inriktning; Välj den som passar dig bäst!

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00