Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Mötesplats Nikolai inbjuder hösten 2021 till tre studiecirklar och två öppna föreläsningar. 

Höstens studiecirklar:
Varannan onsdag ojämna veckor: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10 och 10/11.
I Nikolaigården startar vi med te/kaffe och smörgås.
Ingen kostnad. Anmälan se nedan.

Att leva med ovisshet
Vad hände med oss under pandemin och hur för det oss vidare? Vi samtalar utifrån boken ”Leva med ovisshet - samtal om existensiell hälsa” av Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund. 
Ledare: Åsa Wikman, diakon
Plats: Nikolaigården kl. 18.30-20.30

Upp på berget
Bergspredikan anses av många vara kärnan i Jesu undervisning och i kristen tro. Vi utforskar de tre kapitlen i Matteusevangeliet. Vad händer om vi tar Jesus på orden?
Inga förkunskaper krävs. Ta gärna med dig din egen bibel. Det går också att låna en på plats.
Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst
Plats: Nikolaigården kl. 18.30-20.30

Nyfiken på kristen tro
Vi tittar på den tidiga kristendomens spridning. Till vår hjälp har vi bland annat Paulus, Augustinus och Chrysostomos. Vilka var de? Har de något att säga oss idag? Denna grupp vänder sig till dig som är nyfiken i största allmänhet och dig som vill fundera vidare och fördjupa dina kunskaper och tankar om tron.  Vi ses virtuellt på Zoom. För att delta behöver du en dator eller telefon med tillgång till kamera och mikrofon.
Ledare: Christer Johansson, teol. stud.
Plats: Zoom kl. 18.00-19.00

Anmälan senast 10 september för samtliga grupper till Britt-Marie Hjerten:
brittmarie.hjerten.svenskakyrkan.se eller 0511-265 10.
Uppge namn, adress, tel.nr, e-postadress samt önskad grupp. Ingen kostnad.

Höstens föreläsningar:
Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Med reservation för begränsat antal deltagare p.g.a. pandemin.

”Att synliggöra kvinnors liv och verk” - om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Söndag 21 november kl. 13.00 (efter högmässan) i Skara domkyrka
Ulrika Lagerlöf Nilsson är fil.dr i historia och teol.dr i kyrkohistoria. Hon är en av redaktörerna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och kommer berätta om detta digitala verk och hur det kan användas, samt presentera några av kvinnorna där.
Samarrangemang med KVISK, Kvinnor i Svenska kyrkan, Skara stift.

”Ivar Widéen - en mångsidig domkyrkoorganist” -Jubileumsföreläsning med musik
Onsdag 8 december kl. 18.30 i Skara domkyrka
Karin Hallgren, professor i musikvetenskap, från Linnéuniversitetet berättar om Ivar Widéen, som var organist i Skara domkyrka i 51 år 1900-1951.
Samarrangemang med Skara humanistiska förbund.

Läs mer om Mötesplats Nikolai hösten 2021 i höstens folder...

 

Kontakt Britt-Marie Hjertén

tel: 0511-265 10
mail: Britt-Marie Hjertén