Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai inbjuder hösten 2022 till två studiecirklar kvällstid och två mötesplatser dagtid samt två föreläsningar. 

Studiecirklar kvällstid

Varannan onsdag ojämna veckor: 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober och 9 november i Nikolaigården kl. 18.30-20.30, start med te/kaffe och smörgås.
Ingen kostnad. Anmälan senast 9 september till brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
eller 0511-265 10. Uppge namn, adress, tel.nr. och e-postadress samt önskad grupp. 

Följ med mellan raderna i Bibeln
Är det okej att läsa in något annat än det som faktiskt står?
Så mycket mer ryms bakom orden i en berättelse. Kan det vara så att det där ”mellan raderna” har något spännande och viktigt att säga oss? Följ med på en nyfiken resa genom några kända och mindre kända bibelställen i bibeln.
Ledare: Per Larsson, präst

Möte med Gud, medmänniskan och oss själva
En samtalscirkel då vi reflekterar kring olika sorters möten utifrån artiklar med rubrikens tema i ”Dagboken med kyrkoalmanacka 2021-2022”. 
Boken får du första gången om du inte redan har den.
Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst

Mötesplatser dagtid

Läsa Bibeln med Beskow
Bo Beskows glasmosaiker är domkyrkans egen seriebibel. Men vilka bibelberättelser är med egentligen och vad har de att säga oss? Vi träffas tre eftermiddagar i september och läser tillsammans! Ta gärna med din egen Bibel.
Onsdagarna 14, 21 och 28 september kl. 13.30-15.00 i högkoret i domkyrkan.
Ledare: Britt-Marie Hjertén, präst
Ingen kostnad. Anmälan senast 9 september till brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
eller 0511-265 10. Uppge namn, adress, tel.nr. och e-postadress samt önskad grupp. 

Film och samtal på Planeten
Ett tillfälle att möta andra människor med filmintresse och samtala om livet.
Vi börjar med filmen och samtalar sedan över en kopp kaffe.
Varannan tisdag ojämna veckor kl. 13.15 på Diakonihuset Planeten, Olins gränd 4.
Ledare: Christer Johansson, teol. stud.
Obs! Ingen anmälan till film och samtal.
Filmtitlar meddelas inom kort!
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober - 
8 november

Höstens föreläsningar

Söndag 2 oktober kl. 15.00 i Mariasalen, Kyrkans Hus
Fred i ofredens tid
KG Hammar, ärkebiskop emeritus och Lotta Fång, präst talar om Jesu efter-följelse som en fredsrörelse. Har den tappat fokus och anpassat sig efter omgivningens tänkesätt? 
Finns det plats för ickevåld i Jesu efterföljd i ett Europa i krig?
Eftermiddagskaffe/te med dopp till självkostnadspris.

Söndag 16 november kl. 18.30 i Mariasalen, Kyrkans Hus 
Lekfolk i liturgin? 
Idag är det självklart att ideella medverkar i mässan, men finns det en lekfolksteologi 
i Svenska kyrkan? Judith Fagrell, präst i Skara pastorat, talar om debatten om lekmannamedverkan i nattvardsutdelandet 1951-1975 och vad vi kan lära av det idag.

Ingen anmälan. Ingen kostnad. 
Välkommen!

Med reservation för ändringar.

Läs mer om Mötesplats Nikolai i hösten folder...

 

Kontakt Britt-Marie Hjertén

tel: 0511-265 10
mail: Britt-Marie Hjertén