Foto: Gustaf Hellsing IKON

Leva med ovisshet - vad gör det med oss?

- samtal om existentiella behov och kraftkällor för inre hälsa

Söndag 12 mars kl. 14.00
Nikolaigården, Skara

Kerstin Enlund är diakon, folkbildare, beteendevetare och terapeut samt direktor för Betania-stiftelsen och ordförande i Equmeniakyrkan. 

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.

De har tillsammans skrivit boken Leva med ovisshet, om existentiell hälsa.

Kostnad: Eftermiddagskaffe till självkostnadspris.
Anmälan: Ingen föranmälan. 

Samarrangemang med KViSK, Kvinnor i Svenska kyrkan, Skara stift

Mer information finns att läsa i vårens folder för retreat, meditation och pilgrimsvandring samt samtals- och studiegrupper och föreläsningar i Skara pastorat. Foldern finns i kyrkor och församlingshem eller kan läsas genom att klicka här...