Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas fyra utskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet, fastighetsutskottet och diakoniutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.

Kyrkogårdsutskottet
Kyrkogårdsutskottet arbetar med frågor som handlar om kyrkogårds- och begravningsverksamhet. Kyrkogårdsutskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare.

 

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottets ordförande:
Johan Hjertén
Rådhusgatan 16
532 30 Skara
070-932 65 29
johanhjerten@gmail.com

Ledamöter:
Johan Hjertén
Inger Paulsson
Doris Danielsson
Robert Lorentzon, domprost

 

Av Länsstyrelsen utsett begravningsombud:
Margaretha Palmqvist