Kyrkogårdsutskottet 2018-2021

Kyrkorådet har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, arbetsutskottet och fastighets- och  kyrkogårdsutskottet från och med mandatperioden 2022. Det innebär att nya protokoll kommer att återfinnas under fastighets- och kyrkogårdsutskottet. Äldre protokoll från kyrkogårdsutskottet kommer att finnas kvar på den här sidan.