Meny

"Framtidstro" - pastoratstidning för Skara pastorat

Med start inför påsken 2020 delas pastoratstidningen ”Framtidstro” ut till alla hushåll i pastoratet, det vill säga till alla som bor i Skara kommun. Man kan även hämta tidningen i pastoratets kyrkor och församlingshem eller på expeditionen i Skara. Alternativt läsa den här på hemsidan, se nedan.

”Framtidstro” kommer att delas ut fyra gånger per år, inför påsken, inför trefaldighetstiden (sommarperioden), till Sankt Mikaels dag i slutet av september-början av oktober och lagom till första söndagen i advent.

Nedan hittar du samtliga hittills utgivna nummer av pastoratstidningen.
Klicka på länkarna för att läsa numren som pdf-fil.

Framtidstro nr 1 2020

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00