Meny

"För livets skull" - f.d. församlingstidning för Skara pastorat

Kyrkorådet har beslutat att församlingstidningen ”För livets skull” tar en paus för en tid efter sista numret 2018. Om du har synpunkter på beslutet eller på tidningen, hör gärna av dig till per.larsson@svenskakyrkan.se.

Församlingstidningen "För livets skull" har utkommit fyra gånger per år under 2014-2018: inför påsken, inför trefaldighetstiden (sommarperioden), till Sankt Mikaels dag i slutet av september-början av oktober och lagom till första söndagen i advent.

Tidningen har delats ut till alla hushåll i pastoratet, det vill säga till alla som bor i Skara kommun. Man har även kunnat hämta tidningen i kyrkan eller på församlingsexpeditionen i Skara.

Nedan hittar du samtliga hittills utgivna nummer av tidningen.
Klicka på länkarna för att läsa numren som pdf-fil.

För livets skull nr 4 2018
För livets skull nr 3 2018

För livets skull nr 2 2018
För livets skull nr 1 2018
För livets skull nr 4 2017
För livets skull nr 3 2017
För livets skull nr 2 2017
För livets skull nr 1 2017
För livets skull nr 4 2016
För livets skull nr 3 2016
För livets skull nr 2 2016
För livets skull nr 1 2016
För livets skull nr 4 2015
För livets skull nr 3 2015
För livets skull nr 2 2015
För livets skull nr 1 2015
För livets skull nr 4 2014
För livets skull nr 3 2014
För livets skull nr 2 2014
För livets skull nr 1 2014

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00