Foto: Alex & Martin IKON

Församlingsresa till Habo

Ardala församling arrangerar en församlingsresa till Habo söndag 25 september.

Hålltider:
8.30 Start, Sankta Annagården, Ardala 
11.00 Gudstjänst i Gustav Adolfs kyrka 
12.30 Lunch i Holmenstugan 
15.00 Guidning vid Habo kyrka
 ca 18.00 Hemma i Ardala

Kostnad: 100 kronor. 
Anmälan: senast 12/9 till Pernilla Ericson, pernilla.ericson@svenskakyrkan.se

Välkommen med!