Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Eggby-Öglunda kyrkliga syförening

Syföreningens samlingar hålls varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 14.30 i Klockaretomten.

Nya medlemmar är välkomna!

Vill du veta mer, kontakta Eva Gustafsson, tel. 0730-299 365.

Eggby-Öglunda kyrkliga syförening

Tid: Onsdagar ojämna veckor kl. 14.30
Plats: Klockaretomten, Eggby

Kontakt Eggby-Öglunda kyrkliga syförening

Eva Gustafsson
Tel: 0730-299 635