Foto: Eva Johansson

Diakonalt projekt i Ardala församling

Ardala församling genomför under året ett diakonalt projekt för barn och familjer i församlingen, grundat på fondpengar från Stiftelsen Frans August Lindgrens donationsfond. Två temadagar planeras i slutet av september för Ardalaskolans elever åk 1–6. Temat på dagarna är Gyllene regeln och eleverna får tillfälle att i mindre grupper göra övningar och lekar kring olika sätt att förhålla sig till varandra och sig själva. För föräldrar till elever på Ardalaskolan planeras också en föreläsning den 26 oktober. Beteendevetare och föräldrautbildare Petra Krantz Lindgren besöker skolan och föreläser på ämnet ”Så blir du en pratbar vuxen – om förtrolighet och tillit i kommunikation med barn”. Där presenteras bland annat stöd och redskap för att forma önskvärda relationer till de barn man möter, vilka kommunikationsmisstag som är vanliga och hur man kan stötta barn med problem. Drivande i projektet är församlingsassistent Hanna Vidarsson, diakon Ingela Tidqvist Karlén och församlingspedagog Eva Johansson, med mycket gott samarbete av personal på Ardalaskolan och medlemmar i församlingen.