barn som myser
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Stor och liten i Ardala

Stor och liten tar en paus på grund av pandemin och startar igen senare under våren 2021. För aktuell information se hemsidan eller Facebook.

Stor och liten är Ardalas öppna förskola. Hit är du välkommen tillsammans med ditt barn för en stunds gemenskap. Vi träffas till sångstund och andakt kl. 10.00, därefter fika, lek och pyssel.

Varje torsdag 10.00-12.00 (drop-in från 9.30) finns Eva Johansson och Charlotte Eklund på plats i S:ta Annagården för att ta emot föräldrar och barn!

Vårstart 2021: nytt startdatum för våren ännu ej klart.

Stor och liten i Ardala finns också på facebook!

Välkommen!

Stor och liten i Ardala

Tid: Torsdagar 10.00-12.00
(drop-in från 9.30)

Plats: S:ta Annagården, Stationsgatan 40, Ardala

Ingen anmälan!

Kontakt Charlotte Eklund

tel: 0511-265 63
sms: 0735-7297 28
mail: Charlotte Eklund

Kontakt Eva Johansson

tel: 0511-265 23
sms: 0733-58 89 16
mail: Eva Johansson