barn som myser
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Stor och liten i Ardala

Våren 2021 träffas vi utomhus för gemensamma promenader.
Start kl. 10.30 vid S:ta Annagården. Första träff torsdag 28 januari.

Stor och liten är Ardalas öppna förskola. Hit är du välkommen tillsammans med ditt barn för en stunds gemenskap. Vi träffas till sångstund och andakt kl. 10.00, därefter fika, lek och pyssel.

Varje torsdag 10.00-12.00 (drop-in från 9.30) finns Eva Johansson och Charlotte Eklund på plats i S:ta Annagården för att ta emot föräldrar och barn!

Vårstart 2021: torsdag 28 januari

Stor och liten i Ardala finns också på facebook!

Välkommen!

Stor och liten i Ardala

Tid: Torsdagar 10.00-12.00
(drop-in från 9.30)

Plats: S:ta Annagården, Stationsgatan 40, Ardala

Ingen anmälan!

Kontakt Charlotte Eklund

tel: 0511-265 63
sms: 0735-7297 28
mail: Charlotte Eklund

Kontakt Eva Johansson

tel: 0511-265 23
sms: 0733-58 89 16
mail: Eva Johansson