Foto: Sven-Erik Falk

Stiftets historia

Skara stift grundades år 1014 vilket gör att det är äldst i Sverige.

Den första biskopen hette Thurgot och kom från Bremen i Tyskland. Flera av de tidigaste biskoparna hade tysk bakgrund.
   Skara stift uppstod när missionärer från England och Tyskland verkade i västra Sverige omkring år 1000. Dopet av Olof Skötkonung i Husaby källa vid millennieskiftet hade betydelse för hela Sverige och brukar anges som starten på landets egentliga kristnande.
   Det var ingen tillfällighet att det skedde just i Husaby. Där fanns en kungsgård och förmodligen också en tidigt biskopssäte, som utgjorde grunden för det som blev Skara stift.
   Under medeltiden var Skara stift större än i dag, efter som det då också omfattade Värmland och Dalsland. Vänern utgjorde därmed en mittpunkt och en viktig kommunikationsled i stiftet. Därför var det ingen tillfällighet att Läckö slott från början byggdes som en biskopsborg.
   Den flitigt använda pilgrimsvägen till Nidarosdomen i Trondheim passerade också Läckö och Lurö i Vänern.
   Vid medeltidens slut hade Skara stifts ställning förändrats. Digerdöden hade härjat vilket slagit mot utvecklingen i området. Den statsbildning som vi känner som det nutida Sverige hade också börjat ta form. Utbildning och kungamakt hade flyttats till Mälarområdet, och många styrande organ fanns i området Uppsala-Stockholm.
   Detta blev också tydligt när reformationen genomfördes på 1500-talet. Kyrkan fick inte bara ny lära när man övergick från katolicism till att bli lutherska protestanter. Statsmakten tog också ett kraftigt grepp om kyrkan, ett band som inte släppts förrän i vår egen tid.