Protokoll för Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige sammanträde

Kyrkorådsprotokoll:

Kyrkorådets protokoll 2022 09 07
Kyrkorådets protokoll 2022 06 15
Interimsstyrelsens protokoll 2022 06 01
Interimsstyrelsens protokoll 2022 05 18
Interimsstyrelsens protokoll 2022 05 05
Interimsstyrelsens protokoll 2022 04 26
Interrimsdelegerade 2022 04 21
Interimsstyrelsens protokoll 2022 04 21
Kyrkorådsprotokoll 2022 03 30
Kyrkorådsprotokoll 2022 03 02
Kyrkorådsprotokoll 2022 02 05
Kyrkorådsprotokoll 2021 12 06
Kyrkorådsprotokoll 2021 09 28
Kyrkorådsprotokoll 2021 08 30
Kyrkorådsprotokoll 2021 05 24
Kyrkorådsprotokoll 2021 03 29
Kyrkorådsprotokoll 2021 02 22
Kyrkorådsprotokoll 2021 01 28
Kyrkorådsprotokoll 2020 12 30
Kyrkorådsprotokoll 2020 11 30
Kyrkorådsprotokoll 2020 10 26
Kyrkorådsprotokoll 2020 08 31
Kyrkorådsprotokoll 2020 07 22
Kyrkorådsprotokoll 2020 05 18
Kyrkorådsprotokoll 2020 04 27
Kyrkorådsprotokoll 2020 04 01
Kyrkorådsprotokoll 2020 02 24
Kyrkorådsprotokoll 2020 0120
Kyrkorådsprotokoll 2019 09 30
Kyrkorådsprotokoll 2019 08 26
Kyrkorådsprotokoll 2019 04 29
Kyrkorådsprotokoll 2019 04 08
Kyrkorådsprotokoll 2019 03 11
Kyrkorådsprotokoll 2019 01 28

Kyrkofullmäktigeprotokoll:

KFM protokoll 2022 05 23
KFM protokoll 2020 11 16
KFM protokoll 2020 07 07
KFM protokoll 2019 05 20
KFM protokoll 2018 11 12
KFM protokoll 2018 05 24
KFM protokoll 2018 02 12
KFM protokoll 2017 12 18
KFM protokoll 2017 05 29
KFM protokoll 2016 05 16