Kyrkogårdar

Viktigt meddelande angående utlysta gravar på våra kyrkogårdar: Läs mer här!

Meddelande

Kyrkogårdsförvaltningen meddelar härmed att de gravar som utlystes åren
2006-2008 - och där ingen gravrättsinnehavare gav sig till känna – nu betraktas som återlämnade till huvudmannen, dvs Skanör-Falsterbo församling.

Ytterligare information lämnas av
Kyrkogårdsadministratör Johan Törnqvist Sandelius 
tel 040-479706 eller johan.t.sandelius@svenskakyrkan.se