Församlingskollekterna 2022

Läs om vilka ändamål årets kollekter går till.

Under 2022 kommer församlingskollekterna att gå till följande tre ändamål.

 

Abrigo Rainha Sílvia - Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro

Abrigos verksamhet bygger på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp då utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare till sin egen förändring.

Abrigos arbete vänder sig till övergivna, gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället och pedagog och lärare slussar in dem i undervisning och utbildning. 

Läs mer här:
sv.abrigo.se/

Svenska Jerusalemsföreningen – Den gode herdens skola i Betlehem

Svenska Jerusalemsföreningen bildades år 1900 och driver Den Gode Herdens svenska skola i Betlehem med över 300 palestinska eleverna som undervisas av välutbildade infödda lärare, av vilka somliga själva varit elever vid skolan. Eleverna vid skolan har i examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan står utan statligt stöd och har undervisning från sexårsverksamhet fram till studentexamen på humanistisk och naturvetenskaplig linje.

Det svenska ekonomiska stödet är därför av avgörande betydelse för hela skolans existens. Cirka 1,8 miljoner kronor, frivilligt insamlade medel och fadderbarnsavgifter, skickas varje år från Sverige. Årskostnader för skolan är omkring 5800 kr per elev.

Läs mer här:
www.norin.in/sjf/

Skånes Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv.

Läs mer här:
www.skanestadsmission.se/