Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakonin i vår församling handlar till stor del om att skapa mötesplatser.

 

Sopplunchen

Under vår och höst (februari-april och oktober-november) serveras soppa på Falsterbo församlingshus torsdagar (jämna veckor) kl 12. Soppan tillagas av en grupp frivilliga och serveras till självkostnadspris. Vid sammankomsterna erbjuds också ett underhållande eller informerande program. ................................................................................................................................................................

Andrum med pensel

Frukost, samtal och fördjupning i Falsterbo församlingshus utvalda
lördagar kl 09.30 - 11.30

................................................................................................................................................................

Samtalsgrupp om sorg

En gång årligen erbjuds sörjande delta i en samtalsgrupp om sorg. Inbjudan om deltagande skickas ut till sorgehus tidigast ett halvår efter begravningen. Samtalsgruppen är inte lämplig för den som har en gammal sorgeproblematik att kämpa med. Tag i sådant fall gärna kontakt med diakonen eller någon av församlingens präster.

................................................................................................................................................................

Gerties kaffe

kl 14.00  varje tisdag i Falsterbo församlingshus. Ofta får vi lyssna en stund till Armeriakören innan vi går hem igen.

................................................................................................................................................................

Besöksgruppen

Diakon Carina Hansson utgör kontakt för besöksgruppen. Välkommen att ringa vid behov. Nummer finner ni personallistan.

................................................................................................................................................................

Falsterbo kyrkliga måndagsträff

Falsterbo Kyrkliga måndagsträff grundades den 23 november 1931 av dåvarande kyrkoherden Torsten Svensson. De kyrkliga syföreningarna i vårt land fyller en viktig funktion, framförallt med en bra social gemenskap. Man talar om kyrkans röda tråd eller ryggrad, bevarare av kultur och hantverkstradition, internationellt engagerade kvinnogrupper med ansvar. Syföreningarna svarar för en kulturgärning genom att utveckla och bevara en kunskap som annars riskerar att försvinna. Träffar äger rum en måndag i månaden kl 14.00 i Falsterbo församlingshus.

................................................................................................................................................................

Skanörs kyrkans vänner

Föreningen anordnar regelbundna träffar med olika program och teman med efterföljande kaffeservering. Jämna onsdagar kl 18.30 - 20.30 i Falsterbo församlingshus.

................................................................................................................................................................

Internationella gruppen

Har som uppgift att sprida information om de internationella frågor som är aktuella för kyrkan. Gruppen vill också inspirera församlingsborna till engagemang inom Svenska kyrkans internationella arbete, Hela världen, och SKUT ( Svenska kyrkan i utlandet). Och kanske allra mest arbetar gruppen med insamling av pengar till dessa kyrkliga organisationers arbete.

................................................................................................................................................................

 

Bra att känna till

Diakonen Carina Hansson träffas på pastorsexpeditionen i Skanör tisdag kl 10 - 12.  Tel 040 - 47 97 05 eller mobiltelefon 0708 - 83 16 62. Båda telefonerna har telefonsvarare där det går bra att lämna meddelande. Till Carina kan man vända sig när man har behov av samtal eller råd i olika frågor. Hon kommer gärna på besök hos dig om du vill det. Annars går det bra att komma till hennes expedition, säkrast efter överenskommelse om tid.