Ton och tanke i Skallsjö kyrka

Nästa konsert 28/10. Se hela höstens program här.

28/10 kl 19   ”Från Josquin till Bäck - fem sekler av körmusik” 
                       Svenska Kammarkören och Simon Phipps.

I alla tider har körmusiken målat tankar med toner. 
Tankar om samtiden, personliga tankar, allmängiltiga tankar, religiösa tankar, profana tankar...
Tonsättare har brottats med att klä dessa tankar i toner och Svenska Kammarkören strävar efter att ge dem liv.

Det är ett av Svenska Kammarkörens främsta mål, att gjuta liv i musik från skilda tider, att förstå vad musiken och inte minst texterna har att säga nutidsmänniskan.
Här har kören och dess dirigent, Simon Phipps, satt ihop ett program med musik från 1400-talets renässanskompositör, den flamländsk-franska Josquin des Prez, till en av 1900-talets stora svenska kompositörer Sven-Erik Bäck. En resa både i tid och rum.

25/11 kl 19   ”Topp 10! Din favoritpsalm”
                       Danica Nyström, Magnus Jonsson, Clary Lundberg Malmlöef,
                       och Ingrid Beyer.

Tidigare Ton och tanke

Se fler av våra tidigare inspelade ”Ton och tanke” via vår Youtubekanal.