Foto: Johannes Frandsen/IKON

Pilgrimsvandra för klimatet

Walk for future - välkommen att följa med på vårens vandringar!

Pilgrimsvandra för klimatet

Vi vill fortsätta bjuda in och möjliggöra vandringar och reflektion under paraplyet Walk for future! 
En rörelse för inre och yttre hållbarhet där vi vill möjliggöra för så många som möjligt att delta.

27 februari, Fastlagssöndagen
Tema: Dela lika
Gudstjänst i Skallsjö kyrka kl.11, ACT:s fastekampanj ”Dela lika under samma himmel” inleds.
Vandringsstart efter gudstjänsten ca. kl. 12
Sträcka: Sjöpromenaden (runt del av Sävelången förbi Nääs), ca 8 km, lätt vandring, tillgängligt med barnvagn.
Kontaktperson: Gudrun Norrfjärd.

26 mars, Earth hour
kl. 20.00 Skallsjö kyrka, föredrag och konsert, nykomponerat orgelstycke med koppling till klimatnödläget. Jenny Lopes och Gunilla Rödström berättar om Walk for future. Sång och musik med Susanna Myrberg och Duo Danica & Magnus.

27 mars, Jungfru Marie Bebådelsedag
Tema: Ljuset kommer
Gudstjänst i Lerums kyrka kl. 11.
Vandringsstart efter gudstjänsten ca kl. 12.
Sträcka: Runt Stamsjön. Ca 6 km. Inkluderar en del trappsteg.
Kontaktperson: Gunilla Rödström.

18 april, Annandag påsk
Tema: Att slå följe
Gudstjänst i Aspenkyrkan kl. 11.
Vandringsstart ca kl. 12 efter gudstjänsten. Annika Spalde, diakon och vandringsledare för den stora Walk for future-vandringen till Glasgow 2021, slår följe med oss och delar erfarenheter och inspirerar.
Sträcka: Till Jonsered, ca 5km lätt vandring.
Kontaktperson: Jenny Lopes.

18 maj, kvällsvandring
Tema: Förnyelse
Vandringsstart vid Stenkullens station kl. 18.00.
Sträcka: Stenkullen till Garveriet i Floda längs Säveån. 
Ca 5 km, lätt vandring inkluderar en del trappsteg.
Vi avslutar på Garveriet som berättar om hur de skapat verksamhet på cirkulär grund. Kvällen avslutas med en enkel andakt i Equmeniakyrkan. 
Kontakt: Gudrun Norrfjärd.

16-19 juni, flerdagarsvandring
Tema: Hållbar inåt - hållbar utåt

Flera sammanhängande vandringsdagar med fokus på hållbarhet både inåt och utåt. Vandra med en sträcka eller hela vägen. 
Mer information kommer, men du kan redan nu anmäla intresse för vandringen till Gudrun Norrfjärd.

Vandringarna sker i samarbete mellan Skallsjö och Lerums församlingar samt Sensus.

 

KONTAKTPERSONER:

Gunilla Rödström, 0302-52 25 85
gunilla.rodstrom@svenskakyrkan.se

Gudrun Norrfjärd, 0302-374 44
gudrun.norrfjard@svenskakyrkan.se

Jenny Lopes, 073-678 28 60, jennylovisalopes@gmail.com

Om Walk For Future: En rörelse för framtiden

Walk for Future handlar om att sätta klimatet främst på agendan. 
Nationernas förhandlingar för att göra verklighet av Parisavtalet 
är viktiga men vi hinner inte vänta på att de ska ge resultat. Våra samhällen 
behöver ställa om radikalt nu, och det sker inte utan att 
många av oss medborgare går före och visar vägen. 
Därför uppmuntrar vi varandra till både det egna livets omställning 
och till engagemang för samhällsförändring. 
Oavsett ålder, livsåskådning, nationalitet eller intresse kan du vara med. 
Vi behöver alla höja våra röster för klimaträttvisa och samtidigt 
ständigt ta egna steg mot hållbarare liv. 

Våra vandringar är både tillfällen för reflektion och motståndshandlingar 
mot en orättfärdig världsordning. 

Läs mer på www.walkforfuture.se 

Artikel om Pilgrims Walk For Future

Läs vår text med eldsjälen Jenny Lopes, en av de engagerade bakom de lokala vandringarna i Floda och Lerum.
Artikeln, som ursprungligen var publicerad i vår församlingstidning #1 2022, hittar du här