Fotografier

Så här hanterar vi foton i Skallsjö församling.

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Skallsjö församling ger ut tidskriften Prisma samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/skallsjo vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar församlingen vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Foton som sparas i Skallsjö församlings bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.