Församlingsinstruktion för Skallsjö församling 2021-2024

Läs församlingens nya församlingsinstruktion.

Vilka är vi, vad ser vi och vart är vi på väg? Under 2019 och 2020 har Skallsjö församling jobbat fram en ny församlingsinstruktion för åren 2021-2014, ”Tillsammans reflekterar vi Guds ljus”.

En kortvariant kan du läsa här under.

Vill du läsa hela församlingsinstruktionen?
Klicka här för att ladda hem den som PDF!

Tillsammans reflekterar vi Guds ljus!

Som församling vill vi reflektera Guds ljus så människor kommer till tro på Jesus Kristus och kan leva i tro. Vi vill skapa en kristen gemenskap som hjälper människor att leva och fördjupa sin tro.

Vi vill att Guds rike, som är Guds goda vilja, ska breda ut sig och få mer utrymme i människors liv. Vi vill att allt skapat ska få återupprättas och tas om hand.1

Skallsjö församling är geografiskt orterna Floda och Tollered. När vi tillsammans reflekterar Guds ljus så hjälper det människor att komma till tro och leva i tro. Det finns en stor andlig längtan i vårt samhälle. Vi har det ofta bra materiellt men alltför ofta mår människor själsligt sämre än vi har det. Människan är en andlig varelse med andliga behov.

Gud har skapat människan för relation med sig själv och allt skapat. Vi reflekterar Guds ljus genom att leva och göra verksamheter som präglas av öppenhet, kärlek och frid. Dessa ord är viktiga för människor genom hela livet.

Med de ledorden är det självklart att alla bemöts på samma sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.2

I Skallsjö församling blir barnfamiljerna och de äldre alltfler kommande år. Det behöver vi tänka på när vi bjuder in till mötesplatser.

Skallsjö kyrkas torn lyser som en fyr i mörkret. Vi vill att församlingen, allt som görs och sägs får vara såsom ett ljus i mötet med människor. Ett ljus som både värmer och lyser upp så människan hittar sitt andliga hem i mötet med församlingens verksamheter.

1 Kyrkoordningens inledningstext under andra avdelningen om Församlingen.
² Lagen om DO 1 kap 1§

 

Hur reflekterar vi Guds ljus?

Vi gör det genom att fira gudstjänst. Gudstjänsten är ”en lek inför Gud”. Vi får mötas och sjunga, be och dela tro med varandra. Varje söndag firas gudstjänst med olika teman och sånger. Man ska känna sig välkommen när man kommer till gudstjänsten.

Vi gör det genom undervisning. I samtal och undervisning får vi lära oss mer om tro och dela erfarenheter. Vi lär oss genom att ta del av andras erfarenheter och att berätta om våra egna. Vad är kristen tro för något? Vad betyder det att vara döpt? Är frågor som är viktiga att få ställa och söka svaret tillsammans på.

Vi gör det genom diakoni, som är kristen kärlek med händerna, fötterna, öronen, ögonen, munnen, hjärtat. Det är att förmedla Guds kärlek och omsorg i mötet med en annan människa. Alla vi har både uppdraget och möjligheten att visa denna kärlek i praktiken. Här är det vi gör viktigare än orden. En blick säger mer än tusen ord.

Vi gör det genom Mission. Vi är sända av Jesus Kristus, i vårt dop att dela vår tro och berätta. På samma sätt som Gud sände Jesus till världen för att rädda den, är församlingen sänd att rädda människor till tro och hopp. På så sätt är Mission det som allt börjar med.

Vi vill också lyfta fram musikens betydelse. Att sjunga är både roligt och man mår bra av det. Vi vill ge möjligheter till sång och musik för olika generationer.

Tillsammans är ett nyckelord. Det betyder att församlingen framförallt inte är anställda, som gör verksamhet för andra. Vi är alla döpta in i ett sammanhang där vi ska få bidra. Ibland kallas vi detta för att ideella (betyder ej anställd) är med i verksamheter. Dopet är på sätt och vis ”anställningsvillkoret”, uppdraget att vara församling tillsammans.

Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission är alla uttryck för att reflektera Guds ljus för människor. Vi gör det tillsammans. Alla döpta är sända för att göra detta. Gå ut och gör alla till lärjungar, döp dem och lär dem säger Jesus.3

Detta kan vi göra tillsammans. Små och stora. I dopet är vi ett med samma uppdrag; att reflektera Guds ljus för att människor ska komma till tro och leva i tro.

Jesus fortsätter och säger: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör dem.4 Barnen har en särskild plats. Församlingen ska tänka på det i allt som görs och sägs. Är barnen välkomna här? Har vi tänkte på barnens situation och behov när vi tar detta beslutet? Vilken konsekvens får detta beslutet för barnen i församlingen? Det är viktiga frågor att ställa och kunna svara på.

Men åter igen, det börjar med ”Tillsammans reflekterar vi Guds ljus”. Vårt dop sänder oss att vara ljusbärare! Och Jesus har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut.5

När vi försöker se in i framtiden och se vad särskilt ska satsa på vill vi lyfta fram tre saker som är viktiga för att tillsammans reflektera Guds ljus!

1. Gudstjänsten. Utveckla gudstjänsten så den upplevs som något man längtar till och är stolt över och vill bjuda in till.
2. Undervisning och lärande. Utveckla mötesplatser för undervisning i kristen tro. Tillsammans delar vi tro som växer!
3. Ideellt medarbetarskap. Man trivs och växer där man behövs och får vara med. Alla får vi bidra, sända i vårt dop!

 

 


3 Matteusevangeliet 28:16-20
4Markusevangaliet 10:13-16
5 Matteusevangeliet 28:20