Ungdom

Till ungdomsgrupperna kan man alltid komma och känna att det finns gemenskap, någon att prata med och någon som lyssnar. Kom och häng med oss.

Ungdomsgruppen - start 28/8 2022!

Ungdomsgruppen är till för ungdomar från åk 8 till åk 3 på gymnasiet. Vi träffas på onsdagkvällar i församlingshemmet, Uddaredsvägen 1.

Kvällen börjar kl 18.30. Under kvällen umgås vi eller har något program. Fika kl 19.
Vi håller på till 21.00. Drop-in! 

Ledare och kontakt: Charlotta Nylund, charlotta.nylund@svenskakyrkan.se

Konfirmation

Läs mer på sidan om konfirmation.