LEVA VIDARE-GRUPPEN

Med start i maj

Att förlora någon nära är en händelse som förändrar livet. Många nya känslor och frågor väcks som man kanske inte alltid vet hur man ska hantera eller möta. Varje människas sorg är unik och behöver sin speciella omsorg - tid, rum och någon som lyssnar. Ofta kan det hjälpa att få dela det vi tänker och känner med varandra. En ny Leva vidare-grupp startar för dig som genom döden mist någon som stod dig nära.

Vi träffas följande onsdagar:
3 maj, 10 maj, 17 maj, 24 maj, 31 maj och 7 juni, kl 13.30-15.30
Sjöbo församlingshem

Har du frågor eller vill vara med kontakta: 
Agneta Holmström
0416-51 31 36, 0767-966500
agneta.holmstrom@svenskakyrkan.se