FILMVISNING PÅ FLORA!

21 november kl 19.00

 

Ett samarrangemang mellan Sjöbo kommun,
Sjöbo församling och Pratboken Småfilm.

Fritt inträde!
Kaffeservering i pauserna.

MÅNDAG 21 NOVEMBER KL 19.00
Filmerna som visas:
Höga sten
Min farfar Frank, Åsums vattenmölla
Min morfar, en klok gubbe
Ängsvattnaren
Martha
Till minne av Lilli Mads
Dahns café
Handlaren i Björka
Elfstrands krukmakeri
Sjöbo Gästis