Act Svenska kyrkan

Den 5 maj är det dags

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn!
Verksamheten förblir densamma, vi kommer förtsätta försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen.

Act är det engelska uttrycket för agera och visar på att vi är en handlingskraftig organisation - som kyrka kan vi inte tiga när människor förvägras sina rättigheter och kränks.

Act står för Action by Churches Together-kyrkor tillsammans i handling.