Händer med vigselringar

Vigsel

”Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.” Höga Visan 8:6-7

Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)

Vad är en kyrklig välsignelse?

Om ni lever i registrerat partnerskap kan ni få er relation kyrkligt välsignad i Svenska kyrkan. Även om ni gift er borgerligt kan ni få en kyrklig välsignelse över ert äktenskap.

Vad är ett vigselsamtal?

Glöm inte er vigselpräst, för ibland blir kärleken sliten och trött och kan behöva stöd av någon utomstående. Vänd er då gärna till er vigselpräst (eller någon annan präst) om ni behöver samtala, var för sig eller tillsammans. Samtal med präst är alltid kostnadsfria.
På vigselsamtalet träffar ni er vigselpräst och samtalar runt vigseln och äktenskapets djupare mening. Tillsammans går ni även igenom de rent praktiska delarna.

Vad krävs för att få gifta sig i Svenska kyrkan?

En hindersprövning från lokala skattemyndigheten, där det fastställs att det inte finns några hinder för er att gifta er, samt att åtminstone en av er är medlem i Svenska kyrkan.

Kostar det något att gifta sig?

En vigsel är gratis för kyrkans medlemmar. Kontakta pastorsexpeditionen i den församling där er vigselkyrka ligger, så får ni svar på era frågor.

Kan vi själva bestämma över vigselns upplägg?

Vigselgudstjänsten utformas i dialog mellan de medverkande; präst, musiker och brudpar. Möjligheterna är stora att göra den personlig genom val av musik, bibeltexter, dikter med mera.

Hur gör vi när vi vill gifta oss utomlands?

Kontakta den utlandsförsamling där ni önskar gifta er. Telefonnummer hittar ni på www.svenskakyrkan.se.

När bör vi boka kyrka?

Det beror på hur många specifika önskemål ni har. Ju fler, som en enskild präst, musik eller liknande, desto tidigare bör ni kontakta pastorsexpeditionen i den församling där ni vill vigas. Det gäller också om ni planerar att hålla bröllop vid de populära vigselhögtiderna (pingst och midsommar) eller under sommarmånaderna.

Kan vi ha vigseln på en annan plats än i kyrkan?

En vigsel måste inte alls vara stor och påkostad eller ens ske i en kyrka. Det enda ni behöver är två vittnen, en hindersprövning och en präst. Så visst kan man gifta sig till exempel utomhus. Men man måste då räkna med sådant som man inte kan styra över, till exempel vädret. Och praktiska saker som sittplatser åt alla. För inramningen av akten är också en del av den, och kyrkorummets stämning dröjer ofta kvar i minnet.

Störst av allt är kärleken

Kärleken är fantastisk, i första Korinthierbrevets trettonde kapitel står det: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.”
Naturligtvis är bröllopet kärlekens fest mer än viljans. Det är ju två människors kärlek till varandra som gör att de stiger fram inför Gud och en församling och ger sina löften.

Ett viljestarkt löfte

Men i vigselakten finns också ett löfte från Gud. De nygifta är inte ensamma på den resa som började när de förstod att de älskade varandra. Gud vill bära, hjälpa och stötta i livets alla skeenden, som en påminnelse om närvaron av den kärlek som aldrig dör.
Löftena säger inget om att ”leva lyckliga i alla våra dagar”. Utan de talar om viljan, en uppriktig önskan, att dela hela livet med varandra vad det än bjuder. Det paret lovar är äktenskapets fundament att ta hand om varandra. Det kan kännas stort. Allvarligt.
Det finns en anledning till att löftet i vigselakten låter så här: ”Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.”

Ett synligt tecken

Den högtidliga stunden, där kyrkorummet eller inramningen förstärker känslan av högtid och allvar, vill också vara ett stöd när vardagen gör sig påmind.
Vigselakten innehåller flera symboler. Ringarna, till exempel, är det synliga tecknet på att ett brudpar lovar ”att vara till varandras hjälp, men också glädje”, som vigselakten beskriver det. Och frågan som paret svarar ja på lyder: ”Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, NN: vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?”
Varför gifter man sig? Svaren är säkert många. ”För att vi älskar varandra och vill visa att vi hör ihop”, är nog det vanligaste. Men den kärleken som har fört ett brudpar till altaret är ju så mycket mer än en stor och stark känsla. Den bär också med sig en uppriktig vilja till ömsesidig hänsyn, gemenskap, ömhet och närhet. Bland annat.

Helhjärtat JA!

Man behöver inte vara troende för att kunna hålla med om att kärleken till en annan människa känns som att snudda vid något himmelskt. Rent av gudomligt. I en kyrklig vigsel är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i ett gemensamt liv.
Kärleken är grunden i kristendomen. I Paulus första brev till Johannes står: ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom/henne.” Detta är ett förhållningssätt till livet, som vill föra med sig en omsorg om allt – vår omvärld, våra medmänniskor och vår familj. Kärleken är början på allt gott.
I Bibeln står det att ”Gud är kärleken” och Guds kärlek är Bibelns starkaste tema. Den djupa obegripliga kärlek som bär allt och uthärdar allt.