Vigsel
Foto: IKON

Fakta om vigsel

”Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.” Höga Visan 8:6-7

BOKA TID

När ni bestämt er för att gifta er är det bra om ni tar kontakt med oss så snart ni har möjlighet. Det går bra att använda det formulär som finns här på hemsidan.  Det är särskilt viktigt att ta kontakt i god tid om ni har önskemål om en särskild dag/tidpunkt. Kolla också att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan, om inte är det enkelt att bli det. 

Att gifta sig i kyrkan är kostnadsfritt, det samma gäller även tillgång till vaktmästare, musiker och präst.

VIGSELSAMTAL
I god tid innan vigseln tar prästen kontakt med er för att bestämma tid för ett möte. Ni ses för att prata om hur vigselgudstjänsten går till, det kan också vara trevligt att öva tillsamans i den kyrka ni valt.

Självklart ges ni möjlighet att framföra speciella önskemål och tillsammans bestämmer ni psalmer, bibeltexter etc.

VIGSELGUDSTJÄNST
I en vigselgudstjänst ingår alltid frågor, löften, ringväxling, förbön, psalmer, bibelläsning och välsignelse. Utöver det finns stora möjligheter att göra tillägg och variera vigseln på ett personligt sätt. Ni kan till exempel formulera vigsellöftena med egna ord. De ska ge uttryck för bådas vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer er åt.

MUSIKEN UNDER VIGSELGUDSTJÄNSTEN
Musiken i vigselgudstjänsten är viktig. Det som ingår i den vanliga vigselgudstjänsten och som församlingen hjälper till med är att det finns en musiker på plats som spelar in- och utgångsmusik. Ta gärna kontakt med musikern (fråga prästen eller när ni bokar för kontaktuppgifter) så snart som möjligt så att hen hinner ta ställning till och öva in den musik ni önskar. Om ni tycker att det är svårt att finna musik själva så kan musikern hjälpa er. Om ni vill ha någon solosång/instrumentalmusik så är det något ni själva ordnar. Musikern bör få reda på även den musik som hen inte medverkar i.

HINDERSPRÖVNING OCH VITTNEN

Kom ihåg att ta ut hindersprövning hos skatteverket, det är en kontroll av att ni inte är nära släkt eller redan gifta. Tänk också på att minst två vittnen behövs, om ni önskar kan kyrkan bidra med vittnen.

Att gifta sig utomlands

Om ni önskar gifta er utomlands, kontakta den utlandsförsamling där ni önskar gifta er. Kontaktuppgifter finns på www.svenskakyrkan.se.

VIGSEL UTANFÖR KYRKAN

En vigsel måste inte alls vara stor och påkostad eller ens ske i en kyrka. Det enda ni behöver är två vittnen, en hindersprövning och en präst. En vigsel kan även ske utomhus. Diskutera era önskemål med er präst eller pastorsexpedition.

LÖFTET

Med i vigselakten finns ett löfte från Gud. De nygifta är inte ensamma på den resa som började när de förstod att de älskade varandra. Gud vill bära, hjälpa och stötta i livets alla skeenden, som en påminnelse om närvaron av den kärlek som aldrig dör.

Löftena säger inget om att ”leva lyckliga i alla våra dagar”. Utan de talar om viljan, en uppriktig önskan, att dela hela livet med varandra vad det än bjuder. Det paret lovar är äktenskapets fundament att ta hand om varandra. Det kan kännas stort. Allvarligt.

Det finns en anledning till att löftet i vigselakten låter så här: ”Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.”

Ett synligt tecken

Den högtidliga stunden, där kyrkorummet eller inramningen förstärker känslan av högtid och allvar, vill också vara ett stöd när vardagen gör sig påmind.

Vigselakten innehåller flera symboler. Ringarna, till exempel, är det synliga tecknet på att ett brudpar lovar ”att vara till varandras hjälp, men också glädje”, som vigselakten beskriver det. Och frågan som paret svarar ja på lyder: ”Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, NN: vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?”

Varför gifter man sig? Svaren är säkert många. ”För att vi älskar varandra och vill visa att vi hör ihop”, är nog det vanligaste. Men den kärleken som har fört ett brudpar till altaret är ju så mycket mer än en stor och stark känsla. Den bär också med sig en uppriktig vilja till ömsesidig hänsyn, gemenskap, ömhet och närhet. Bland annat.

Helhjärtat JA!

Man behöver inte vara troende för att kunna hålla med om att kärleken till en annan människa känns som att snudda vid något himmelskt. Rent av gudomligt. I en kyrklig vigsel är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i ett gemensamt liv.

Kärleken är grunden i kristendomen. I Paulus första brev till Johannes står: ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom/henne.” Detta är ett förhållningssätt till livet, som vill föra med sig en omsorg om allt – vår omvärld, våra medmänniskor och vår familj. Kärleken är början på allt gott.

I Bibeln står det att ”Gud är kärleken” och Guds kärlek är Bibelns starkaste tema. Den djupa obegripliga kärlek som bär allt och uthärdar allt.