Meny

Våra kyrkor - rum för möten

Kyrkobyggnadens tilltal och kyrkorummets stillhet, musikens klang, gudstjänst och bön ger ofta känslan av något starkt och mäktigt. Något som lyfter och blir kvar inombords.

En alldeles särskild plats

Det finns platser med en speciell atmosfär, känslan bara finns där. Även om vi inte är medvetna om det så märker kroppen laddningen – plötsligt börjar vi röra oss lugnare, talet sjunker till viskningar och vi nås av stillhet och ro. En närhet till något som är större än oss själva.
Många vill använda ordet heligt när det beskriver känslan. Andra pratar om frid.
Kyrkan kan vara en sådan plats. Även när det inte är gudstjänst förmedlar rummet mycket av det gudomliga i tillvaron genom tystnaden, höjden, atmosfären, åldern och bilderna.
Kyrkan rymmer livet med alla dess mångskiftande sidor, binder samman släktled med släktled och barndom med ålderdom. Till kyrkan kommer vi vid livets olika höjdpunkter och i tunga stunder.

Levande historia

Varje kyrka berättar sin historia genom målningar, altartavlor, krucifix och konstföremål. Den ger också kunskap om hur samhället såg ut och de rådande konstströmningarna. Djupast berättar kyrkan om relationen mellan människan och Gud. De medeltida kyrkorna är långsmala. Det är långt mellan vapenhus och altare. Symboliken handlar om att det är lång väg till målet – himlen. De runda gemenskapskyrkorna är typiska för senare tid, som mer och mer vill betona jämlikheten mellan människor, gemenskap och närhet till Gud.
Den väldiga katedralen sjunger om Guds storhet. Den lilla sockenkyrkan, den fasta punkten i byn, vittnar om Guds trofasthet från släkte till släkte. Förortskyrkan, inklämd mellan pizzerian och videobutiken, berättar om hur Gud, utan att tränga sig på, finns mitt i vardagen.

Att fånga Gud

En sak har kyrkorna gemensamt. I århundraden har de byggts så att församlingen blickar österut. Porten och kyrktornet är placerade i väster och koret med altare i öster. När solen går upp letar sig strålarna in genom fönsterglaset och ner mot altaret. Vi kallas av kyrkklockorna från vardagen, att gå in i kyrkan och blicka framåt. Mot Gud. Och Guds löften om en framtid i Gud.
Kyrkorummet är laddat med mening. Nästan alla föremål och bilder är knutna till berättelserna i Bibeln, symboler för tro och tillit. Åtskilliga är de konstnärer som försökt gestalta kristen tro. Liksom tonsättare i alla tider försökt fånga Gud.

Tonernas möjligheter

Musiken spelar en stor roll i Svenska kyrkan. För många är musiken det andliga hemspråket, många gånger en bön med eller utan ord. Med hjälp av musiken kan vi uppleva och formulera det vi inte kan tala om på andra sätt. Musiken lyfter oss. Alla våra känslor och stämningar kan komma till uttryck: vila, vrede, välbefinnande, glädje, sorg – allt ryms inom musiken. Finns det något annat som så djupt kan få oss att känna att det här är jag? Musiken är läkande. Musiken är tidlös.
Kyrkans musikskatt är enorm. Stora delar av den musik som idag kallas klassisk skrevs direkt för kyrkan. I psalmboken möter vi många olika sätt att beskriva Gud och trons verklighet.
Liksom varje tid har format sitt kyrkorum, speglar psalmerna hur bilden av Gud växlat över tid. En1600-tals psalm beskriver Gud som en stridsman och kämpe, i psalmen från 1700-talet är det Kristi lidande som står i centrum. Sekelskiftespsalmen målade upp bilden av en Herre som anför en skara unga, friska, svenska män, och till tonerna av en melodi från 1940-talet påminns vi om hur även Herren står vid vår sida i folkhemsbygget.
I dagens psalmböcker gestaltas Gud med hjälp av ännu fler bilder: Gud som mor, som vän, som relation. På 2000-talet har den gamla fina psalmfloran kompletterats med nutida musik.

Körer och konserter

Musiklivet i kyrkan består till stor del av konserter. Varje år hålls tusentals runt om i landet. En annan viktig del av kyrkomusiken är de många kyrkokörerna som engagerar människor i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Körsången har många funktioner, såväl konstnärligt som pedagogiskt och socialt.

Rummet och tonerna

Lokalt är kyrkorna betydelsefulla byggnader, en mycket viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Då det finns en kyrka i nästan varje by och stad är kyrkorummet Sveriges mest tillgängliga offentliga rum – en plats öppen för precis alla. Kyrkan är också landets vanligaste konsertlokal.
Genom själva kyrkorummet och dess symboler, genom bilderna och musiken kan vi uppleva Gud på ett sätt som ibland är svårt att beskriva i ord. Det ger oss en alldeles särskild upplevelse av kraft och energi, av tröst och glädje.
Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)