Meny

Begravningsplatser

Inom pastoratet finns tre allmänna begravningsplatser; Själevads kyrkogård, Mo kyrkogård samt Björna kyrkogård.
Då man vandrar på en kyrkogård och läser på gamla gravstenar, slås man av tidernas förändring.  De titlar som finns inhuggna kan berätta en hel del om hur samhället såg ut förr, vilka näringar och företag som funnits, olika typer av yrken, mm. Titta även på de olika typer av och former på gravstenar som finns och alla olika typer av symboler (lagerkrans, pokal, vallmo, femuddig stjärna, m fl). Vad står de för?

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

Kyrkogårdarnas parkeringsplatser och huvudgångstråk snöröjs och sandas normalt under den ordinarie arbetstiden vardagar kl. 07.00-16.00. Du kan alltså inte räkna med att det är plogat på söndag ifall det har snöat dagen innan. Vilka gångvägar som snöröjs och sandas framgår av kartorna nedan (klicka på resp länk).

Snöröjning Själevads kyrkogård
Snöröjning Mo kyrkogård
Snöröjning Björna kyrkogård

 

 

INTE BARA BJÖRKAR

På våra kyrkogårdar finns inte bara våra vanligaste löv- och barrträd. I nedanstående länkar redovisas de arter som för närvarande finns planterade. Skriv ut och ta med dig nästa gång du gör ett besök! Kan du känna igen alla?

Läs mer här;

Träd i Själevad

Träd i Mo

Träd i Björna

TILLGÄNGLIGHET

Vi vill att våra kyrkogårdar ska vara tillgängliga för alla, men tyvärr finns det kanske hinder som vi inte ens har upptäckt och förstått. Om du har synpunkter på tillgängligheten vill vi att du hör av dig så att vi kan försöka åtgärda eventuella brister.