Begravningslokaler

Vi har i uppdrag att upplåta lokaler kostnadsfritt för begravningsceremonier.
Är man inte medlem i Svenska kyrkan ska lokalerna vara neutrala vad gäller religiösa symboler. Detta krav uppfylls i våra tre kapell; Själevad, Mo och Björna liksom i församlingshemmen i Mo respektive Björna.
För Svenska kyrkans medlemmar finns även möjlighet att kostnadsfritt använda någon av församlingens kyrkor.