Vad är Svenska kyrkan?

Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull, närvarande och livgivande Gud, vars tydligaste ansikte är en levande och uppstånden Kristus. Svenska kyrkan välkomnar alla att vara med, fira gudstjänst, ta initiativ och ansvar.

Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)

EN NÄRVARANDE KYRKA

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Avgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling/samfällighet. Cirka 80% av kyrkoavgiften tillfaller den lokala församlingen/samfälligheten, för daglig verksamhet och vård av kyrkobyggnader. Resterande 20% bidrar till det arbete som sker i stiften och på den nationella nivån.

Kyrkoavgiften

Svenska kyrkans främsta företrädare i vardagen är du och jag. När vi delar tro, hopp och kärlek klär vi kyrkans mångtusenåriga budskap i vardagsnära ord och handling.

Svenska kyrkan är öppen mot andra samfund och religioner, och ser det som en viktig uppgift att söka samspel och samförstånd.

En öppen kyrka

Kyrkans arbete utomlands är stort och viktigt. Att bära hopp till värden genom bistånd och genom att påminna om alla människors lika värde tillhör kyrkans viktigaste uppgifter. Det är en självklarhet i kristen tro.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. I den internationella verksamheten deltar Svenska kyrkan i ett arbete i rättvisans tecken, för att ge människor förutsättning till ett värdigt liv, frihet från förtryck, fred, försoning och en hållbar utveckling.

En världsomfattande kyrka

- Ett kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet ges rum och sammanhang.

- Att hålla våra kyrkor öppna för stillhet, gudstjänster, musikprogram och annat.

- En särskild omsorg om barn och unga genom till exempel närvaro i förskola, skola och högskola.

- Ett engagemang för flyktingar, minoriteter och för alla de människor som saknar röst i vårt samhälle.

- Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder: besök hos gamla, familjerådgivning, hjälp till unga människor, till sjuka och ensamma och hjälp till svenskar utomlands.

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Den går bland annat till:

En hjälpande kyrka

Varje församling är en plats för engagemang i frågor och aktiviteter som är viktiga för just den församlingen.

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda: att fira gudstjänst, visa omsorg om medmänniskor och berätta om kristen tro. Konkret uttrycks detta på en mängd olika sätt: dop, nattvardsgudstjänster, konfirmandläger, själavårdssamtal och körverksamhet varvas med föredrag, öppen förskola och hembesök med mera.

En aktiv kyrka

Som en påminnelse om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan vara med i livets alla skiftningar. Nära i såväl vardagen som när vi samlas till att fira de stora ”livshögtiderna” dop, konfirmation och vigsel, och avskedet från en närstående i begravningsgudstjänsten.