Vad är kristen tro?

Frågan kan besvaras med att tron är en tillit, ett stöd genom både ljus och mörker, något som bär, gemenskap och glädje. Tron är en gåva, inte ett resultat av prestationer.

Ur folderserien Svenska kyrkan (Verbum)

VAD ÄR KRISTEN TRO?

Att leva nära Gud är också att vara omsluten av en kärlek som vill ge frihet och ständigt skapa nya möjligheter.

Genom dopet tas vi upp i Guds familj. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskap. Dopet är Guds omfamning, löftet om att vara med under alla livets dagar, oavsett vad som händer.
Tron på Gud är en hand som hjälper oss genom livet. Den släpar oss inte efter sig eller knuffar oss framför. Den är någon som går bredvid, genom ljus och mörker. Den är någon som stöttar och stundom bär.

Kristen tro är att pröva ett tolkningsmönster för livet. För vår tro säger att det finns en mening med livet, vår existens är inte tom och meningslös. I Jeremias bok i Bibeln står det ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” Att vara kristen handlar också om en tillhörighet, vi är inte ensamma.

Varför vara kristen?

Ibland är det lätt att tro, ibland väldigt, väldigt svårt. Men styrkan på tron är inte avgörande. Ett senapskorn är nog, sa Jesus. Det viktigaste är kanske möjligheten att få vila i att Gud tror på oss. Alltid.

Tron förändras över tid och får näring genom bibelläsning och bön, gudstjänstfirande och nattvard. Tron fördjupas också i stillhet, samtal och i önskan att låta sig tas i anspråk, att användas. Att tro på Gud ger energi att vilja vara en bättre medmänniska – däri ligger utmaningen och det som verkligen kan förändra allt omkring oss: ”att älska sin nästa som sig själv”, men framför allt att ta emot det Gud vill ge.

Trons mysterium

I Jesus delar Gud mänsklighetens villkor. Till Gud kan vi komma med det som tynger oss, och Gud förstår. Gud vet hur vi har det. Att vara kristen är att vilja leva sitt liv i försoning. Omsluten av kärlek.

Det vänder Gud till något stort, ett löfte om nytt liv bortom döden.

Gud som har skapat oss och har all makt valde att bli människa, Jesus. Denne Jesus blev hånad, avklädd och utskrattad, sviken av dem som sa att de älskade honom. Till och med dödad – den totala förödmjukelsen.

Vår tro börjar i skapelseögonblicket och sträcker sig mot evigheten. I trons centrum blir Gud en av oss, en människa som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse gestaltar en kärlek som kan bära allt. Det förblir obegripligt, men här finns ändå kärnan i det vi tror.

Tron är en gåva. Tro är inte ett resultat av prestationer, utan tro är tillit och förtröstan.

Svaren på vad kristen tro är kan vara många och skiftande. För tron är inte främst en åsiktsgemenskap utan en gudstjänstgemenskap. Tron är djupt personlig, den punkt där egna erfarenheter av livet möter Gud. Liksom vi är olika personligheter får vi leva i vår tro på olika sätt.