Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Själevad, Mo och Björna pastorat Besöksadress: Hampnäsvägen 36, 89431 SJÄLEVAD Postadress: Box 54, 89422 SJÄLEVAD Telefon:+46(660)59400 E-post till Själevad, Mo och Björna pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans internationella arbete

Lutherhjälpen och Svenska kyrkans Mission finns inte mer som organisationer men dess arbete fortsätter under ett nytt namn: Svenska kyrkan internationellt arbete. Det blir på så vis tydligare vem det är som samlar in pengarna än tidigare.

En helad värld!
Kyrkan i världen
Katedral eller förortskapell. Ett skjul i storstadsslummen eller skuggan under ett träd i väglöst land. Svenska kyrkan är del av en världsvid och mångskiftande kyrka. Den når dit nästan ingen annan når.
Vår styrka är framför allt de tusentals lokala medarbetarna runt om i världen. Vi delar tro, erfarenheter och resurser med varandra, och vi tror att en annan värld är möjlig.
Katastrofinsatser
- I varje kvinna finns en historia, och det är vårt ansvar att lyssna, säger Sumithra Fernando i Sri Lanka som deltog i arbetet efter flodvågen 2004
Svenska kyrkan ingår i kyrkornas internationella katastrofallians ACT, som snabbt och uthålligt bistår i katastrofer. Det psykosociala arbetet är Svenska kyrkans särskilda uppgift.
Hiv och aids
- Vem skulle arbeta med hiv och aids om inte kyrkan! Vi har sjukhus, resurser och erfarenheter säger den indiska läkaren Daisy Dharmaraj.
Hemsjukvårdare i Zimbabwe, Tanzania och Indien ger vård och tröst åt sjuka, och hivsmittade får en fristad i samtalsgrupperna. Kyrkorna arbetar mot tystnad och utanförskap.
Fred, demokrati och mänskliga rättigheter
- Försoning kan ta lång tid och vara arbetssamt, men Gud har kallat oss att arbeta för fred, säger Fessahaye Estefanos i Eritreas evangelisk-lutherska kyrka.
Svenska kyrkans arbete handlar bland annat om försoning och fred i Israel och Palestina, kamp mot människohandel i Rumänien och bearbetning av krigets trauma i Liberia.
Eknomisk rättvisa
- Vi vill ha lån, inte gåvor! Vi kan arbeta och använda våra hjärnor, säger Solio Rani som är ordförande i en kvinnogrupp i Bangladesh.
Det finns många som Solio Rani, till exempel i Tanzania, Zimbabwe och Sydafrika. Svenska kyrkan arbetar också för rättvis handel, skuldavskrivningar och ökat bistånd.
Klimat och miljö
Fattigdom, utveckling och kampen mot klimatkatastrofen måste diskuteras på etisk grund, säger Nafisa D´Souza, indisk expert inom klimatforskningen.
Svenska kyrkan arbetar för att mildra konsekvenserna av och påverka orsakerna till det förändrade klimatet.
Landsbygdsutveckling
- När jag inte orkar mer hoppas jag att mina barn kan skörda frukterna av mitt arbete, säger Sebastian Delgado i Peru och visar komposten och bevattningen.
Småbönder i länder som Zimbabwe, Etiopien och Bangladesh berättar ungefär samma sak. Arbetet handlar om att använda mark, vatten och växtlighet på ett hållbart sätt.
Svenska kyrkan har utarbetat sju prioritets områden:
Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk – den världsvida kristna kyrkan. Där möts människor på en gemensam grund, tron på Jesus Kristus. Genom kontakt med andra kyrkor utvecklas vår kyrka, vi får inspiration, sånger och böner, insikt om kyrkans uppgift i dagens samhälle och värld. Vi får dela erfarenheter och resurser med varandra.
En kyrka är aldrig för sin egen skull. Allt hon tar emot får hon ge vidare. Tillsammans finns vi i hela världen – för att hela världen!
En gemensam grund 
Vi driver också ett viktigt påverkansarbete, för vi kan inte stillatigande se hur en orättvis handelsstruktur ruinerar fattigare länder. Eller att de måste betala skulder istället för att satsa på utbildning och sjukvård. Rättvis handel, skuldavskrivning och ökat bistånd är nödvändiga förutsättningar för att utrota fattigdom och hunger.
Hela världen beskriver sammanhanget vi lever i. Men hela är också ett verb, ett aktivt engagemang. Tanken går till det gammaltestamentliga fredsbegreppet shalom som handlar om att hela brustna relationer till Gud, till medmänniskor, till skapelsen. En rättvis värld handlar om att se helheter.
Det som utmärker Svenska kyrkans internationella arbete är dess bredd. Vi är en del av ett stort internationellt nätverk. Det garanterar kvalitet och närvaro. Tillsammans med partner arbetar vi långsiktigt med landsbygdsutveckling, hiv, fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Genom ACT International har vi ett aktivt och kompetent katastrofarbete i ett nätverk av 127 kyrkor och organisationer.
Hela världen är den korta formulering den internationella nämnden valt som beskrivning av vårt globala engagemang. Hela världen är inte en organisation utan Svenskan kyrkans internationella arbete.
Så här skriver Pelle Söderbäck i Vårt uppdrag nr 3 2008: