Själevad Soul Teens

Kören för dig som går i årskurs 7 och uppåt

Onsdagar kl. 19:00-20:00 i Själevads församlingshem

Anmälan till Själevad Soul Teens