Meny

Själevads kyrkogård

Pastoratets, och även kontraktets, största kyrkogård är belägen runt den åttkantiga Själevads kyrka, och utbredd mellan Moälven i söder och Gottnevägen i norr.
Antal upplåtna enskilda gravplatser uppgår till c:a 5 600 stycken, fördelade på tre huvudområden. Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, askgravlund och minneslund. Det finns också ett kvarter enbart avsett för avlidna med muslimsk trostillhörighet. 
Kyrkogården är välbesökt och ligger i anslutning till kommunens gång- och cykelvägar. Under årets mörka period är delar av kyrkogårdens huvudgångstråk belysta.

Kontaktuppgift och öppettider

Telefon: 0660-594 25
e-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Öppettider
Pga smittorisken för covid-19 håller vi tills vidare expeditionen stängd för besökare och hänvisar istället till att kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefontider
Vardagar 09.00-11.00 och 13.00-15.00.
Under perioden 1 juni-31augusti: vardagar 09.00-11.30

Administration kyrkogård & begravning

Helene Eriksson

Själevad, Mo och Björna pastorat

Administration kyrkogård & begravning, Kyrkogårdspersonal, Själevad-Mo-Björna, själevads kyrkogård

Elisabeth Wallenberg

Själevad, Mo och Björna pastorat

Administration kyrkogård & begravning, Kyrkogårdspersonal, Själevad-Mo-Björna, själevads kyrkogård