Foto: Kyrk-CD

Präster

Präst

Mats Berggren

Mats Berggren

Mer om Mats Berggren

Präst och arbetsledare i Domsjö distrikt

Evelina Gillberg

Evelina Gilberg

Mer om Evelina Gilberg

Präst, Domsjö-Hållängets distrikt

Madeleine Grensjö

Madeleine Grensjö

Mer om Madeleine Grensjö

Präst, Gullängets distrikt

Marina Gustafsson

Marina Gustafsson

Mer om Marina Gustafsson

Präst i Mo

Catharina Larsson

Catharina Larsson

Mer om Catharina Larsson

Präst, Själevads distrikt

Edvin Näslund

Edvin Näslund

Mer om Edvin Näslund

Präst, Domsjö distrikt (vik)

Peter Persman

Peter Persman

Mer om Peter Persman

Kyrkoherde, Själevad, Mo och Björna pastorat

Anders Strömdén

Anders Strömdén

Mer om Anders Strömdén

Präst, Domsjö distrikt

Ania Winek Albertsson

Mer om Ania Winek Albertsson

Präst och arbetsledare, Björna församling

Zandra Zinner

Zandra Zinner

Mer om Zandra Zinner

Präst i Själevads distrikt samt ansvar för rid- och hockeykonfirmander samt barnkyrkan i hela pastoratet.