Meny

Prästkragens förskola

"Här vill vi att alla känner sig trygga, unika och värdefulla. Vi lär oss visa respekt för människor och skapelsen" (Prästkragens och Pysslingkragens vision)

En stor del av dagen tillbringas utomhus, på vår fina gård. Vi går gärna ut flera gånger varje dag. Utomhus ger vi barnen de allra bästa förutsättningar för lek och leken är viktig för barnets utveckling. Att vi sedan mår bra och håller oss friska är en bonus!

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper. De får där uppleva skapande aktiviteter, profilsamling och utomhuspedagogik. Alltsammans anpassar vi efter barnens ålder och mognad för att de ska få de utmaningar som leder till lärande och utveckling.

En förmiddag i veckan går 5-åringarna iväg på utflykt tillsammans med de äldsta barnen på Pysslingkragens förskola. Tillsammans kallas de "Kottegruppen". De samlas i skogen där de sig om årstidernas skiftningar, leker och äter sin lilla matsäck. 

Personalen som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare, med en personlig kristen tro.

Tema

Vi arbetar temainriktat med vår profilering. Genom bibelberättelser får barnen på olika sätt vara med om matematik, teknik, naturkunskap, språk/kommunikation, skapande m.m. - Allt det står det om i den nya läroplanen för förskolan.(Lpfö98/16) Genom att berätta, spela drama, samtala, pyssla, experimentera och göra annat skoj, arbetar vi tillsammans med barnen. Givetvis så sjunger vi också väldigt mycket!